Zveřejněno od:23.03.2020 0:00:00
Zveřejněno do:08.04.2020 0:00:00
Oblast:Odbor dopravy
Kategorie:Oznámení MHMP
Název:OOP ul. Jeremiášova - Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Značka:MHMP 454250/2020
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMPXPDLY0E2.PDF

DZ.pdf
Vytisknout