V průběhu února se na radnici uskutečnila dvě setkání, která se zabývala možnostmi zvýšení parkovacích míst v Zázvorkově a v Bellušově ulici na Lužinách. K veřejnému projednání navrhovaného řešení, které bylo svoláno v souladu s principy Místní agendy 21, byli pozváni vždy obyvatelé projednávané ulice. K dispozici jim byl dopravní inženýr Luděk Zatloukal, Miroslav Jíra z odboru dopravy, předseda dopravní komise Pavel Sirotek, člen komise Vít Bobysud a Jiří Neckář za Místní agendu 21.   

Ve středu 8. února přišli obyvatelé Zázvorkovy ulice, kteří dlouhodobě pociťují nedostatek parkovacích míst a iniciovali změnu. Odbor dopravy ve spolupráci s dopravním inženýrem Luďkem Zatloukalem navrhl řešení, spočívající ve zřízení 21 nových parkovacích míst, které poté schválila a doporučila i komise dopravy. Návrh na setkání představil autor studie Luděk Zatloukal, který vysvětlil, že velkorysejší varianta nemůže být realizována vzhledem k umístění kolektorů a kabelových sítí. Z diskuse pak vyplynul reálný návrh na zřízení dalších 9 parkovacích míst, který prověří odbor dopravy. Všichni přítomní vyjádřili jednoznačný souhlas s řešením situace.

O 14 dní později, 22. února, proběhla diskuse s obyvateli Bellušovy ulice. Inženýr Zatloukal seznámil přítomné se studií, která v ulici přinese přibližně 60 parkovacích míst díky zúžení středového pásu a změně způsobu parkování na kolmé. Někteří přítomní vyjádřii obavy z úbytku zeleně, byli však ujištěni, že zúžené zelené pásy budou rekultivovány a že všechny odstaraněné stromy budou nahrazeny novými. Argument, že auta by měla spíše parkovat na ploše mimo Bellušovu ulici, byl vyvrácen, protože jde o soukromý pozemek. V závěrečném orientačním hlasování podpořila naprostá většina přítomných navrhované řešení, které by za příznivých okolností mohlo být realizováno ještě v tomto roce.

Samuel Truschka

 

P1200809-1.jpg  

P1200808-1.jpg

P1200822.jpg

P1200828.jpg

Pan2.jpg

FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

Vytisknout