V polovině dubna se na radnici uskutečnilo setkání s občany, na němž se diskutovalo o projektu  „ Program zeleně do měst a jejich okolí“. Za ÚMČ Praha 13 se zúčastnili Ing. Šrámková, Ing. Bobysud a Ing. Neckář.

Realizace tohoto projektu přispěje ke zhodnocení dosud nevyužitých přírodních ploch v okolí polikliniky Seydlerova, ozelenění parcel mezi ul. Jeremiášova a ul. K Sopce,  úpravě okolí hasičského cvičiště v Třebonicích a je plně v souladu s principy Místní agendy 21. Jedná se o práce spojené s výsadbou zeleně, rekultivací a výsadbou trávníků, odstranění náletů a starých křovin, budování zpevněných cest včetně osazení lavičkami a odpadkovými koši. Náklady budou hrazeny z 80% z dotace ze SFŽP. 

Záměrem akce je podstatné zlepšení estetické a praktické funkce zeleně, usnadnění a zlevnění nákladů na údržbu a zvýšení kvality života občanů, umocněné realizací jejich vlastních připomínek, např. žádost o výsadbu stromů mezi Jeremiášovou ul. a bytovou zástavbou.
Obzvlášť podnětné byly připomínky našich dobrovolných hasičů, jejichž smyslem bylo vybudování co nejpříjemnějšího prostředí pro jejich výcvik. Ti si dohodli konzultaci úprav přímo na místě.

V Praze dne 11.dubna 2014

Jiří Neckář   

Snímek 039.jpg

Vytisknout