Zveřejněno od:06.05.2022 0:00:00
Zveřejněno do:22.05.2022 0:00:00
Oblast:Odbor občansko-správní
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost
Značka:P13-21897/2022 OOS R 166/2022/HS
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské části Praha 13 - OOS
Stav:Vyvěšeno


Verejna_vyhlaska_-_oznameni_o_moznosti_prevzit_pisemnost_R_166_2022.pdf
Vytisknout