Altmanová Darina, Mgr. (přízemí, č. 124)
Tel.: 235 011 507, fax: 251 611 445
E-mail: AltmanovaD@praha13.cz
vedoucí odboru


Syrovátková Naděžda (přízemí, č. 125)
Tel.: 235 011 517, fax: 251 611 445
E-mail: SyrovatkovaN@praha13.cz
zástupce vedoucí odboru


Balíčková Gruberová Petra (přízemí, č. 125)
Tel.: 235 011 421, fax: 251 611 445
E-mail: GruberovaP@praha13.cz


Kupec Michal, Bc. (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 521, Fax: 251 611 445
E-mail: kupecm@praha13.cz


Lejnar Karel (přízemí, č. 125)
Tel.: 235 011 430, fax: 251 611 445
E-mail: LejnarK@praha13.cz


Pavlovová Magdaléna, Mgr. (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 519, fax: 251 611 445
E-mail: PavlovovaM@praha13.cz


Přikrylová Magdalena (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 505, fax: 251 611 445
E-mail: PrikrylovaM@praha13.cz


Suchá Radka (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 516, fax: 251 611 445
E-mail: SuchaR@praha13.cz


Ivana Sýkorová (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 504, fax: 251 611 445
E-mail: SykorovaI@Praha13.cz


Šedivá Lenka (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 506  Fax.: 251 611 445
E-mail: sedival@praha13.cz


Třísková Alena (přízemí, č. 130)
Tel.: 235 011 520, fax: 251 611 445
E-mail: TriskovaA@praha13.cz


Klečatská Lucie (přízemí, č. 134)
Tel. 235 011 324
E-mail: klecatskal@praha13.cz
 

agenda osobních dokladů a evidence obyvatel
podle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění,
podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění,
podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
poskytování osobních údajů z informačního systému ministerstva vnitra
podle zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
správní řízení podle zákona č. 133/2000 Sb., podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
podle zákona č. 329/1999 Sb., a podle zákona č. 269/2021 Sb., v platném znění
výběr správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
v platném znění

Vytisknout