Zveřejněno od:20.08.2019 0:00:00
Zveřejněno do:10.09.2019 0:00:00
Oblast:Odbor školství
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Pronájem nebytového prostoru ZS Bronzová
Značka:P13-39627/2019 Č.j.: OŠ/106/2019
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Pronajem_ZS_Bronzova.pdf
Vytisknout