Zveřejněno od:04.03.2024 0:00:00
Zveřejněno do:19.03.2024 0:00:00
Oblast:Odbor životního prostředí
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:zahájení zjišťovacího řízení
Značka:MHMP 404188/2024
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


1211 - průvodní dopis.pdf

1211 - informace.pdf
Vytisknout