Wdowyczynová Zdeňka, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 457
vedoucí oddělení

Tel.: 235 011 355
kurátorka pro mládež

Rakoušová Simona, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 456
E-mail: RakousovaS@praha13.cz
kurátorka pro mládež

Lucie Pondělíčková, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 626
kurátorka pro mládež


Vytisknout