Augustová Alexandra, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 355
E-mail: augustovaa@praha13.cz
kurátorka pro mládež

Rakoušová Simona, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 456
E-mail: RakousovaS@praha13.cz
kurátorka pro mládež

Lucie Pondělíčková, Mgr. (2. patro, č. 321)
Tel.: 235 011 626
kurátorka pro mládež

Filip Houška, Dis. (2.patro, č. 321)
Tel.: 235 011 457
E-mail: HouskaF@praha13.cz
kurátor pro mládež

Vytisknout