Šlitrová Helena (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 225, Fax: 235 011 466
E-mail: SlitrovaH@praha13.cz
vedoucí oddělení
výkonný orgán rady pro zabezpečení činnosti zastupitelstva
a rady městské části, výborů zastupitelstva a komisí rady

 

Krákorová Jana (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 223
E-mail: KrakorovaJ@praha13.cz
organizační příprava jednání a pořizování výstupů z jednání rady
a zastupitelstva městské části, evidence usnesení a evidence jejich plnění


 

Třasáková Daniela  (5. patro, č. 633)
Tel.: 235 011 222,
E-mail: TrasakovaD@praha13.cz
organizačně- technická agenda jednání orgánů územních samosprávných celků,
výborů,  komisí a zvláštních orgánů

Zveřejněno: 10.04.2015 – AdminP13 Administrátor P13 ; Přečteno 21405 x
Vytisknout