Vážení občané,
přijměte prosím informaci, že v pátek 3. července 2020 bude omezen provoz na přepážkách odboru osobních dokladů a evidence obyvatel z důvodu instalace nové centrální aplikace „C227“ agendových informačních systémů správních evidencí (evidence obyvatel, cestovní doklady, občanské průkazy).

Instalace nové aplikace bude prováděna ve všech úřadech městských částí v Praze.

Žádáme Vás, abyste své požadavky týkající se osobních dokladů vyřizovali v době před 3. červencem nebo od  úterý 7. července 2020 v úředních hodinách, které jsou v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin. Na našich webových stránkách nabízíme rovněž možnost rezervace termínu Vaší návštěvy.

Omlouváme se za případné komplikace a věříme, že toto výjimečné omezení, směřující ke zlepšení našich služeb, přijmete s pochopením.

Ing. Jaroslav Mareš
tajemník ÚMČ Praha 13


Vytisknout