Oprava silničního mostu nad stanicí metra Nové Butovice (most ev. č. DPP 13, správce – Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) na komunikaci Bucharova je úzce koordinována s již probíhající akcí: „Bucharova SÚ, č. akce 2018-1025-00782“, kde je správcem TSK. Etapizace oprav je podřízená této akci, aby se eliminovala případná kolizní místa a komplikace v dopravě.

Oprava silničního mostu bude zahájena přípravnými pracemi v rámci I. etapy, která proběhne v termínu 26. - 27. 6. 2020. Následovat bude II. etapa  v termínu 7. 7. - 28. 8.2020.
Toto dopravní opatření s jednosměrným omezením v ulici Bucharova, ve směru ke křižovatce Petržílkova - Tichnova, bude zahájeno na základě vydání povolení odborem pozemních komunikací a drah MHMP. Další navazující etapy budou upřesněny.
Ukončení prací se předpokládá koncem října 2020.

Více informací naleznete zde

1. etapa
02. - Bucharova most - 2. etapa - 600


2..etapa
01. - Bucharova most - 1. etapa - 2020-06-23

Koordinační situace opravy mostu
BUTOVICE-Koord_2020_plochy
Vytisknout