Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb Prahy 13

 

1.  Garant

2.  Koordinační skupina KPSS

3.  Koordinátor KPSS

4.  Pracovní skupiny (typické a úkolové)

 

1. Garant

 • garantuje legitimitu a odbornost procesu KPSS
 • vytváří podmínky pro politickou podporu procesu plánování
 • předkládá v rámci kompetencí OSPZ materiály do RMČ a ZMČ Prahy 13

personální zajištění:

 • Petr Zeman (zástupce starosty MČ Praha 13 pro oblast sociální péče a zdravotnictví) 

 

2. Koordinační skupina KPSS (dále jen KS)

 • organizačně podléhá Komisi sociální péče a zdravotnictví, garantovi, RMČ a ZMČ Prahy 13
 • výstupy koordinační skupiny jsou předkládány garantovi, komisi sociální péče a zdravotnictví a dle potřeby OSPZ, RMČ a ZMČ Prahy 13

kompetence KS:

 • koordinace a řízení procesu KPSS
 • definování poslání, cílů a vizí
 • definování priorit
 • zajištění legitimity procesu
 • udržování souladu s principy a kritérii kvality komunitního plánování
 • organizační struktura (návrhy změn apod.)
 • vymezení kompetencí jednotlivých složek
 • tvorba jednacích řádů
 • zadávání úkolů jednotlivým složkám
 • vyhodnocování a schvalování výstupů pracovních skupin
 • tvorba a schvalování harmonogramu činností
 • návrh rozpočtu
 • navrhuje a schvaluje podklady (analýzy, dotazníky, studie apod.) pro tvorbu Plánu rozvoje sociálních služeb
 • koordinuje tvorbu a realizaci Plánu rozvoje sociálních služeb
 • vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb v regionu Prahy 13
 • popularizace metody komunitního plánování
 • vytváření podmínek pro vzdělávání
 • mapuje nové trendy v oblasti sociálních služeb

personální zajištění:

 

1.    Herzánová Věra (Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 13) – zadavatel

2.    Ing. Vít Bobysud (člen Zastupitelstva MČ Praha 13) – zadavatel

3.    Bc. Petr Syrový (koordinátor KPSS, OSPZ/OPRSS MČ Praha 13) – zadavatel

4.    Bohdan Pardubický (asistent zást. starosty MČ Praha 13) – zadavatel

5.    Iveta Pešková (PROSAZ) – uživatel

6.    Helena Čelišová (SSS Praha 1) – poskytovatel

7.    Zuzana Švarcová (Diakonie ČCE) – poskytovatel  

 

3. Koordinátor KPSS

 

V rámci svých kompetencí spolupracuje s OSPZ (s ohledem na kompetence OSPZ a podřízeného oddělení) a dalšími odbory ÚMČ Prahy 13. 

 • koordinuje a řídí proces KPSS dle zadání KS
 • koordinuje činnost pracovních skupin
 • předkládá výstupy pracovních skupin
 • předává zadání a úkoly od KS pracovním skupinám
 • zpracovává podklady a podklady pro analýzy pro potřeby komunitního plánování a  Plánu rozvoje sociálních služeb

 

personální zajištění:

 

Bc. Petr Syrový – OSPZ  (vedoucí odd. prevence a rozvoje sociálních služeb)

 

 

4. Pracovní skupiny (typické a úkolové)

 

Pracovní skupiny typické vznikají s ohledem na potřeby cílových skupin a jsou koncipovány jako otevřené, tzn. není dán taxativní počet členů. Kdykoliv lze do nich vstoupit.

 • rodina, děti a mládež,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

 

Koordinační skupina může v případě potřeby zřizovat i pracovní skupiny úkolové, s jasně daným mandátem, časovým harmonogramem a personálním zajištěním.

 

 

 

Zveřejněno: 20.12.2007 – Michaela Vítková ; Přečteno 9526 x
Vytisknout