Odbor životního prostředí vás zve na tradiční informační kampaň ke Dni Země, která se bude konat
v úterý 23. dubna od 10 do 14.00 v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého rybníka.

Na místě budou připravené stanoviště se soutěžemi, hrami pro děti a také informačními materiály k environmentálním tématům. Akce je určená široké veřejnosti, zejména však dětem ze školek a škol.

Letošním mottem je „Seznamte se - Strom“.

Na připravených stanovištích vám ukážeme, že strom není pouhým zdrojem dřeva, ale také že jde o složitý živý systém. Návštěvníci se seznámí na praktických ukázkách, jak čerpá strom vodu z kořenů přes větve až do posledního lístečku, co se děje pod kůrou, že nejsou všechny kořeny stejné a jaký je život v půdě v okolí stromů.
Budeme se také věnovat aktuálnímu tématu, jak je důležitý hmyz na Zemi a jaké drobné živočichy lze nalézt v zahradách.
Akci pořádá MČ Praha 13 v rámci Místní agendy 21, ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy.
Záštitu nad akcí převzala místostarostka Marcela Plesníková.

Den Země 2019 Plakát

DSCN1492.

 

 

 

Vytisknout