V rámci aktivit MA 21 se v pondělí 17. 9. 2018 uskutečnila další z osvětových přednášek, tentokrát na téma „Finanční gramotnost“.

Akce se pořádala ve spolupráci s Fórem pro prožitkové vzdělávání, z.ú. a zúčastnili se jí žáci 9. třídy ZŠ Jánského na Velké Ohradě.

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

Prožitková forma pomocí interaktivního divadelního představení - Divadla fórum, dětem ukázalo, jak je v životě důležité správné plánování, rozhodování o svých osobních financích a jejich odpovědnost za případná špatná životní rozhodnutí a jak se jim vyvarovat.  Herci vyškoleni od Cofet a.s. a Finanční gramotnost o.s.p., ukázali klíčové situace, které se poté odehrají znovu, ale divák má možnost vývoj změnit a mění se v aktivního spolutvůrce děje.

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání byla založena na počátku roku 2014 jako tzv. zapsaný ústav. Jejím posláním je rozvoj prožitkových vzdělávacích metod a jejich využívání při prevenci sociálně patologických jevů. Od začátku roku 2016 jsou držitelem akreditace MŠMT pro vzdělávání pedagogů.

 

Hana Zelenková
koordinátor MA 21

Fin gramotnost

Fin gramotnost

Fin gramotnost

Fin gramotnost

Vytisknout