Zveřejněno od:14.02.2020 0:00:00
Zveřejněno do:04.03.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3.3.2020 - ul. Fantova 1757/9
Značka:P13-08114/2020
Původce:ENERGO Praha s.r.o.
Adresát:ENERGO Praha s.r.o.
Stav:Vyvěšeno


PRE.pdf
Vytisknout