Zveřejněno od:22.05.2020 0:00:00
Zveřejněno do:23.06.2020 0:00:00
Oblast:Odbor kancelář tajemníka
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HMS/016/2020 a jeho podmínkách - prodej majetku
Značka:UZSVM/A/22797/2020-HMSO
Původce:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
Adresát:Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ:69797111
Stav:Vyvěšeno


inzerce.docx
Vytisknout