Zveřejněno od:01.07.2020 0:00:00
Zveřejněno do:07.08.2020 0:00:00
Oblast:Odbor stavební
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
Značka:MHMP 992375/2020
Původce:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Adresát:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
Stav:Vyvěšeno


MHMP_992375_2020.pdf

AZUR_KORONA_Vyhlaska_VP_zkraceny_postup_bez_SEA.pdf
Vytisknout