Klubovna:
Amforová 1886/42, Praha 13

Kontakt:
Ing. Petr Kubů
MUDr. Zuzana Charvátová PhD.
Tel. +420 606 725 872, +420 603 796 987
E-mail: pionyrluziny@gmail.com
URL: www.rondel.pionyr.cz

Členové: 5+ (kluci a holky 5-18 let, instruktoři 15-18, dospělí členové a vedoucí 18+ let)

Oddíl RONDEL organizuje pro naše nejmladší členy každou středu od 16 do 18 hod schůzku s rozmanitou náplní. V průběhu celého školního roku pořádáme různé jednodenní výlety, vícedenní výpravy, nebo zajišťujeme společnou účast na dalších akcích, pořádaných jinými subjekty. Mezi nejznámější akce patří LEDOVÁ PRAHA, Koncert Děti dětem nebo Květinový den. Stěžejní akcí celého pionýrského roku je tábor pořádaný o letních prázdninách (www.opravdudobrytabor.cz).

·    Všichni účastníci jsou v průběhu našich akcí krytí úrazovou pojistkou.

·    Většina z našich akcí je otevřená i pro širokou veřejnost.

·    Účast na našich akcích, v případě registrace, není povinná (možnost účastnit se akcí v liché - sudé týdny, nebo jen o víkendu).

·    Všichni naši vedoucí, instruktoři nebo organizátoři splňují příslušné vzdělání dané platnou legislativou, pokud je požadováno.

·    Opíráme se o silné zázemí spolku s 25 letou tradicí a celorepublikovou působností.

Pionýr

je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek, který se věnuje výchovné práci s dětmi a mládeží ve volném čase. Předmětem hlavní činnosti Pionýra je veřejně prospěšná činnost. Velká část aktivit Pionýra je otevřená veřejnosti. Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti. Náplň pionýrské činnosti je rozmanitá a svůj kousek dobrodružství si může nalézt každý. Život v Pionýru je pestrý a vstřícný vůči všem dětem – i s jejich případnými zvláštnostmi, vždy odpovídá jejich možnostem daným věkem či individuálními potřebami a využívá schopnosti dětí netradičně vidět a spoluvytvářet svět a mezilidské vztahy. Pionýr nabízí mnohé – celoroční pravidelnou činnost a dílčí aktivity otevřené i nečlenům. Svou pionýrskou mozaiku si můžeš poskládat různě, vždy v ní ale najdeš:  Kamarády, Dobrodružství, Týmovou spolupráci, Zkušenosti, Zábavu, Přírodu, Sport, Kulturu, nebo Techniku.

Zveřejněno: 17.04.2015 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 3789 x
Vytisknout