Praha 13 a komunitní plánování

Rada městské části Praha 13 se do procesu komunitního plánování přihlásila svým usnesením č. 582 ze dne 29. 8. 2005. V září 2006 se začala v metodě komunitního plánování vzdělávat v Městském centru sociálních služeb a prevence skupina tří lidí a to v rámci projektu Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb ve správních obvodech Hl. m. Prahy. Za uživatele to byla Iveta Pešková, za poskytovatele Helena Čelišová, zadavatele zastupoval Bohdan Pardubický. Ke skupině se v prosinci 2006 přidal ještě Petr Syrový, který v současnosti koordinuje proces komunitního plánování. V lednu 2007 proběhla reorganizace Odboru sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 13, přičemž vzniklo nové oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb, do jehož působnosti komunitní plánování patří. Usnesením Rady MČ Praha 13 č. 453 vznikla Přípravná skupina pro komunitní plánování sociálních služeb s mandátem na období červenec - září 2007. V říjnu 2007 se uskutečnilo 1. Veřejné setkání s občany. V současné době vznikají tři pracovní skupiny (rodina, děti a mládež; osoby se zdravotním postižením; senioři), do kterých se můžete zapojit. Ve skupinách budou dále rozvíjeny podněty vzešlé z veřejného setkání a budou vytvářeny dotazníky pro hlubší zjištění potřeb uživatelů sociálních služeb. Usnesením Rady MČ Praha 13 č. 746 byla schválena organizační struktura pro komunitní plánování sociálních služeb.

 

Aktuality:Navštivte 5. ročník veletrhu sociálních služeb

Zveme vás v pondělí 19. května od 13 do 18 hodin před radnicí na tradiční veletrh, kde se bude prezentovat 27 organizací poskytujících sociální a doprovodné služby.

Vystavovatelé vám prostřednictvím infostánků ochotně představí své služby, budete mít možnost zakoupit výrobky z chráněných dílen, změřit si např. své fyziologické funkce, procvičit si paměť či vyzkoušet Nordic Walking, nebo vidět ukázku dovedností asistenčních psů.

Na veletrh naváže výstava sociálních služeb v atriu radnice, která bude v úředních hodinách přístupná až do pátku 30. května.

VSS 2014 1.jpg  VSS 2014 2.jpg
2. veřejné setkání s občany o plánování sociálních služeb
V pondělí 23. 6. 2008 od 17.00 hod. se v obřadní síní radnice Městské části Praha 13 uskuteční v pořadí již druhé veřejné setkání na téma plánování sociálních služeb, tentokrát spojené s tvorbou tzv. SWOT analýzy.
Ke stažení: Pozvánka ve formátu DOC ►► 

Prezentace analýz pro oblast sociálních služeb
Ve středu 28.5. 2008 budou od 17.00 hod. v obřadní síni radnice městské části Prahy 13 představeny analýzy: Sociodemografická analýza správního obvodu Prahy 13 pro účely komunitního plánování a Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v městské části Praha 13 a v městské části Praha – Řeporyje.
Analýzy představí zpracovatelé z Demografického informačního centra o.s. a Agora CE. Vítáni jsou všichni zájemci o plánování sociálních služeb.

Krátce o metodě komunitního plánování

Komunitní plánování je metodicky rozpracovaná a zkušenostmi prověřená metoda zapojování občanů pro zjišťování názorů, potřeb a návrhů široké veřejnosti, aplikovaná do oblasti rozvoje sociálních služeb. Na komunitním plánování se podílejí jak ti, kteří sociální služby z různých důvodů využívají a potřebují (uživatelé), tak i organizace, které sociální služby poskytují a zajišťují (poskytovatelé), a samozřejmě zástupci městské části jako zadavatelé.

Zástupci těchto tří skupin se scházejí v pracovních skupinách, vzniklých na základě předem stanovených priorit. Pro potřeby komunitního plánování se zjišťují zejména potřeby a názory uživatelů, analyzují se stávající sociální služby (jejich dostupnost, kvalita, finanční zajištění apod.), zadává se sociodemografická analýza, zjišťují se další nutné informace. Výsledkem dlouhodobé činnosti pracovních skupin, tedy společné práce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb je takzvaný komunitní plán, na jehož základě jsou plánovány konkrétní změny a rozvoj sociálních služeb působících v regionu. Komunitní plán, jakožto strategický dokument, předpokládá i politickou podporu ze strany obce a jako takový je předkládán zastupitelstvu městské části. 

Smyslem komunitního plánování je vytvořit systém plánování sociálních služeb, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že vynakládané finanční prostředky na sociální služby jsou efektivně využívány v souladu s potřebami uživatelů, zájmy poskytovatelů a možnostmi zadavatelů sociálních služeb.

 

Kontakt
Bc. Petr Syrový
koordinátor plánování sociálních služeb
tel. 235 011 453
komplan[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz
 
Zveřejněno: 28.05.2014 – Admin Administrator ; Přečteno 27200 x
Vytisknout