Městská část Praha 13 spustila dva důležité projekty zaměřené na budoucí rozvoj. Jedná se o Aktualizaci strategického plánu MČ Praha 13 do roku 2030 a Aktualizaci koncepce rodinné politiky pro MČ Praha 13.

Strategický plán přináší společnou sdílenou vizi rozvoje naší MČ, tento základní rozvojový dokument stanoví dlouhodobé i krátkodobé cíle, opatření a aktivity, kterými se těchto cílů dosáhne. Koncepce rodinné politiky umožňuje správným směrem zacílit na podporu rodin, vytvořit vhodné podmínky pro rodinu a umožnit tak jejím členům svobodně realizovat vlastní životní plány. Tyto dokumenty budou vycházet z reálných potřeb a možností a zahrnou názory veřejnosti i odborníků. Jejich kontinuita bude zajištěna i přes budoucí volební období a umožní městské části správně zacílit rozvojové projekty i využít veškeré dostupné finanční prostředky, například z Evropské unie.

V červnu 2023 se uskutečnil výzkum veřejného mínění, který bude sloužit jako důležitý podklad pro tyto dokumenty.

Můžete se také zapojit do tvorby pocitové mapy a sdělit, kde Vám něco chybí, kde se necítíte bezpečně či kde se Vám líbí. Vaše návrhy umožní projekty správně zacílit. Pocitovou mapu můžete vyplnit na odkazu http://praha13.rozvoj-obce.cz.

Strategické dokumenty jsou zpracovávány ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.), průzkum veřejného mínění provádí agentura SC&C.

Zajímají nás Vaše názory, zapojte se také Vy!

POCITOVA_MAPA
Vytisknout