Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logoTisková zpráva

3. 6. 2021


Policejní služebna prošla rekonstrukcí

Radnice Prahy 13 dokončila částečnou rekonstrukci služebny Policie ČR v Běhounkově ulici. Rekonstrukce se týkala především rozvodů v části objektu a následně renovace sociálního zázemí.

Služebna Policie ČR v Běhounkově ulici se nachází v budově, kterou vlastní městská část Praha 13. Plánovaná rekonstrukce byla zahájena v březnu 2021 a od června již mají policisté i občané k dispozici zcela nové sociální zázemí. Rekonstrukcí prošly především prostory sociálního zázemí - sprchové kouty a toalety. Během stavebních prací byla vybourána dlažba, veškeré obklady i zařízení a na ně navazovala výměna vodovodních
a odpadních rozvodů v části rekonstruované budovy. Poté byla položena dlažba nová, naistalovány nové sprchové kouty, umyvadla i toalety a samozřejmě také obklady.

„Budova v Běhounkově ulici slouží Policii ČR již mnoho let a velice si vážím jejich práce v naší městské části. Dlouhodobě se snažíme systematicky investovat do veřejných budov a tato potřebovala především kompletní výměnu svislých rozvodů až do suterénu včetně nových uzávěrů, tak aby se jednotlivé části daly v případě havárie uzavřít. Nové sociální zázemí je při tomto typu prací samozřejmostí. Investice do rekonstrukce této budovy se podařilo udržet v řádu dvou milionu korun a jsem velmi rád, že se podařilo zkvalitnit zázemí nejen pro práci místních policistů, ale také pro občany, kteří tuto služebnu při vyřizování nutných záležitostí navštíví,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Služebny Policie ČR jsou po celé Praze a kvalita jejich zázemí je v různém stavu. Velmi si cením spolupráce s městskou částí Praha 13 a děkuji za vstřícný přístup i pochopení. Kvalitní prosty jsou důležitou součástí nejen naší práce, občané, kteří na služebnu přijdou z různých důvodů, se jistě budou cítit příjemněji,“ poděkoval David Körner, ředitel PČR Praha II., který si služebnu po částečné rekonstrukci spolu se starostou přišel prohlédnout.

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí


Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

Policie Běhounkova

Policie Běhounkova

Policie Běhounkova
Policie Běhounkova

Policie Běhounkova

Vytisknout