Porucha vodovodního řadu v Praze 13, Líšnická. Bez vody: část Jinonic, Stodůlek, Ořechu, Řeporyjí a Zadní Kopaniny (56 847 odběratelů). Náhradní zásobování zajištěno, dle dostupných kapacit.

V souběhu došlo k nové havárii, bez vody bude další část Stodůlek. (20 166 odběratelů).
Předpoklad ukončení opravy bude upřesněn.

Více na: https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/udalost_29_3_2022-0

Více na: https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

Jedná se o velmi rozsáhlou havárii dvou hlavních přivaděčů DN 600 mm a DN 800 mm, uložených v hloubce 6 m. Oprava je velmi komplikovaná a na odstranění obou havárií se intenzivně pracuje. Jsou nasazeny veškeré dostupné kapacity, jak na vlastní opravu, tak na zajištění náhradního zásobování vodou.

Náhradní zásobování je v současné chvíli na téměř 50 místech v dotčené lokalitě. V průběhu dne budou další místa přibývat. Zapojujeme i cisterny od kolegů ze Středočeských vodáren, Severočeských vodovodů a kanalizací a Severočeské servisní, poloha jejich cisteren se bohužel na mapách náhradního zásobování nezobrazuje.

Také jsme zapojili Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, který bude vydávat vodu z autocisteren (pozor v tomto případě se nejedná o pitnou vodu, ale o vodu užitkovou určenou pro splachování toalet apod.)

Přehled náhradního zásobování vodou

Mapa náhradního zásobování vodou 

Havárie vody

Vytisknout