Formuláře, náležitosti, doklady

Žádost lze podat prostřednictvím formuláře nebo lze návrh podat bez formuláře s uvedením následujících údajů:

-    druh místa pro prodej zboží nebo poskytování služeb (tržnice, tržiště, tržní místo, trhy, farmářské trhy, restaurační zahrádka, trasa pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služby, trasa pro pojízdné poskytování služeb s místem pro nabídku služby, předsunuté prodejní místo, místo pro nabídku prodeje zboží a poskytování služeb)

-    adresa vybraného místa (městská část, ulice, číslo popisné a orientační, případně další upřesnění)

-    velikost vybraného místa v m2

-    prodejní doba (pokud je jiná než stanoví nařízení – tržní řád)

-    sortiment prodeje nebo druh služby

-    období provozování činnosti (počáteční a konečné datum provozu)

 

 

Přílohy

-    situační plánek místa

-    další upřesňující doklady (výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, případně stanovisko orgánů památkové péče, Hygienické stanice hl.m.Prahy, drážního úřadu ap.)

 

 

Lhůty k vyřízení

Vzhledem k délce připomínkového řízení je třeba návrh podat nejméně 2 měsíce před schválením nového znění nařízení – tržního řádu. Tržní řád se aktualizuje 2x ročně, před letní a zimní sezonou.

 

 

Forma vyřízení

Návrh doplněný uvedenými doklady a označený názvem odboru se zasílá poštou, nebo se předá podatelně Městské části Praha 13.

Stanoviska k zařazení do tržního řádu se projednávají v Radě MČ Praha 13 a následně se zasílají na Magistrát hl.m.Prahy. Po schválení Radou hl.m.Prahy se tržní řád – novela uveřejní na webu Magistrátu hl.m.Prahy a na webu MČ Praha 13.

Zveřejněno: 17.06.2014 – Dan Novotný Mgr. ; Přečteno 4190 x
Vytisknout