Starosta městské části Praha 13 zve občany na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 

Obřadní síň radnice městské části Praha 13
  Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

Středa 12. 12. 2018 od 10.00 hodin

 

Návrh programu:

 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2018
 2. Rozpočtové změny za měsíce září – listopad 2018
 3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
 4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2018
 5. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019
 6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ
 7. Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu
 8. Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13
 9. Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele
 10. Fórum Místní Agendy 21 - 10 priorit
 11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku
 12. Předávací protokol  - svěření movitého majetku ZŠ Kuncova 1580
 13. Dotazy a interpelace
 14. Různé

Ing. David VODRÁŽKA v. r.

starostaVytisknout