Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
10. 5. 2017Druhý ročník soutěže Ministerstva vnitra Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností dopadl pro Prahu 13 velmi dobře. Umístili jsme se na 3. příčce hned za městskými částmi Praha 18 a Praha 6.

Průzkum, na jehož základě byly výsledky vyhlášeny, probíhal formou on-line dotazníku, který se skládal z 56 otázek. Dotazník byl začátkem března rozeslán 205 obcím a 22 městským částem hl. města Prahy. Kritéria, na které zástupci obcí odpovídali, byla rozdělena do pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, transparentnost úřadu, komunikace úřadu, řízení kvality ve veřejné správě a další aktivity úřadu.

Mezi další znaky dostupného úřadu patří například zveřejňování formulářů v elektronické podobě na webových stránkách města, platba poplatků platební kartou, platba vybraných poplatků převodem nebo stav zázemí úřadu. Průzkum ukázal, že celkem 62 % úřadů je bezbariérových, pro rodiče malých dětí je také důležitým aspektem přítomnost dětského koutku nebo přebalovacích pultů.

Znakem přívětivého úřadu je také transparentnost či otevřenost úřadu. Základním bodem jsou pak materiály dokumenty města a úřadu, které je možno snadno dohledat v čitelných formátech na webových stránkách města ke stažení.

Vést otevřenou komunikaci mezi úřadem a obcí na jedné straně a občanem / klientem na straně druhé je rovněž důležitým měřítkem přívětivosti úřadu. Klasickým nástrojem je v dnešní době zpravodaj, jehož podoba je za léta vydávání v naší městské části na velmi vysoké úrovni. 

Praha 13 se pravidelně stará o komunikační kanály, jako jsou sociální sítě, webová stránka a mobilní aplikace. Body jsme získali také za možnosti on-line objednávání na konkrétní termín, aplikaci rozklikávacího rozpočtu a za další kritéria.

Zůstat přívětivým úřadem směrem k veřejnosti pro nás zůstává i nadále prioritou.

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail:libigerovae[zavináč]p13[tečka]mepnet[tečka]cz

 

privetivy urad P 13 2017
Vytisknout