Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logoTisková zpráva

10. 6. 2021

 

Ve středu 9. června schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13 Závěrečný účet i Roční účetní uzávěrku. Také nezávislý auditor v závěrečné zprávě konstatoval, že v hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2020 nezjistil žádné chyby ani nedostatky.

 

„Jsem velmi rád, že hospodaření naší městské části v roce 2020 se i v tak nelehké době podařilo úspěšně udržet v plusových číslech a skončilo přebytkem ve výši 1,1 mil. Kč. Vloni jsme disponovali rozpočtem ve výši 547,7 milionu korun. Výdaje směřovaly zejména do oblasti školství, životního prostředí, rozvoje obce a na výkon samosprávy a státní správy v přenesené působnosti,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Přebytek budeme investovat především do škol a školek.“ Rozpočet loňského roku velkou měrou ovlivnila přijatá mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem, pozitivní trend hospodaření se projevil i v nižší potřebě převodů ze zdaňované činnosti do hlavní činnosti, než bylo plánováno.

  „V roce 2020, stejně jako v letech minulých, představovaly transfery nejvýznamnější zdroj příjmů MČ. Jejich podíl na celkových příjmech byl 87,34%. Loni jsme přijali transfery v částce 478,4 mil. Kč. Jednalo se o transfery ze státního rozpočtu, od hlavního města Prahy a zdaňované činnosti.“, informoval tajemník Úřadu městské části
Praha 13 Jaroslav Mareš
.

  Investiční výdaje byly čerpány ve výši 104,7 milionů korun a směřovaly zejména na revitalizaci zeleně, obnovu hřišť a sportovišť, na výkupy pozemků, na úpravy investičního charakteru ve školských zařízeních a jejich venkovních ploch.

  Mezi realizované rozsáhlejší investiční akce patřily například výkupy pozemků, výstavba učeben a bytových jednotek v ZŠ Kuncova a ve FZŠ Trávníčkova, rekonstrukce hydroizolace ve varně a sanace propadlého terénu

u tělocvičny ZŠ Mládí a další.

  „Součástí rozpočtu jsou také odvody z výherních hracích přístrojů. V roce 2020 činily 32,3 milionu korun. Tyto finanční prostředky používá městská část na dotace pro sportovní a volnočasové kluby, dotace do sociální oblasti, školství a kultury. Otázkou je, jakou částku do rozpočtu přinesou v příštích letech. Nová vyhláška Magistrátu hlavního města Prahy loni tuto činnost významně omezila, což logicky sníží příjmy radniční kasy a to bez náhrady,“ dodal starosta.

 

Kompletní znění Závěrečného účtu je zveřejněno na webových stránkách městské části www.praha13.cz.

 

Mgr. Lucie Steinerová

Tisková mluvčí Úřad MČ Praha 13

Sluneční nám. 2580/13

Praha 13

Tel.: 235 011 217, Mob.: 724041711
Mail: steineroval@praha13.cz

 

 

Vytisknout