Vedení Prahy 13 si uvědomuje složitou situaci podnikatelů, nově prodlužuje dobu, kdy nemusí hradit poplatky z ubytování do konce května.

Rada městské části Praha 13 poprvé schválila prominutí poplatků z ubytování již v únoru, a to z důvodu mimořádných událostí. Krizová opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 zakázala, až na výjimky, prodej ubytovacích služeb a podnikatelé měli velmi omezené možnosti svou činnost v sektoru ubytovacích služeb realizovat. Rozhodnutí o prominutí poplatků původně platilo od prvního února do konce března.

„Podnikatelům se snažíme maximálně pomoci a prominutí poplatků je jedním z kroků, kterým můžeme situaci ulehčit,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka a dodal: „Od prvního dubna do konce května provozovatelé ubytovacích zařízení, která jsou k tomu určena a kolaudována, například pensiony, ubytovny, hostely, kempy apod., nebudou muset od hostů vybírat místní poplatky z pobytu a nebudou je ani odvádět obci.“

Městská část Praha 13 tak postupuje v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a také s rozhodnutím orgánů hlavního města Prahy, kterým byly tyto poplatky prominuty hotelům.

 

Vytisknout