Ve středu 15. července se v naší městské části uskutečnila odborná exkurze, která byla součástí mezinárodní konference AESOP Prague 2015. Letos ji pořádala Fakulta architektury ČVUT v Praze pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. AESOP je mezinárodní organizace sdružující vysoké školy v oboru urbanismu a územního plánování. Konference, kde se setkávají architekti, stavaři a další odborníci,se pravidelně zúčastňuje asi 800 hostů z celého světa. Součástí jsou také odborné exkurze po zajímavých lokalitách hostitelského města. Jednou z lokalit, která byla pro exkurzi vybrána, bylo sídliště Jihozápadní Město. Konkrétně byly představeny proběhlé i probíhající revitalizace sídlištních vnitrobloků. Zhruba 20 účastníků konference se ale nejprve sešlo v obřadní síni radnice, kde byl v rámci jednotlivých prezentací představen urbanistický celek Jihozápadní Město z hlediska výstavby sídliště. V přednáškách byl kladen důraz na koncepci stavby vnitrobloků s občanskou vybaveností a také na doplnění staveb drobnou archikturou, sochami a vodními prvky. Z hlediska revitalizací a péče o zeleň představila parky a sídlištní vnitrobloky ve své prezentaci Dana Céová z odboru životního prostředí. Zahraniční hosté z Vídně, Bratislavy, Helsinek, Melbourne, Tokia a dalších významných měst si pak prohlédli například vnitrobloky Bellušova a Amforová. Na četné otázky hostů odpovídala vedoucí odboru životního protředí Jana Gilíková. Zájem byl také o sociální skladbu obyvatel sídliště, ceny za bydlení nebo o využití veřejného prostoru. Odbor životního prostředí navázal s fakultou spolupráci, takže v budoucnu by se mohla uskutečnit další exkurze s výkladem, tentokrát pro pražské studenty.

Agenda 
Exkurze 1

 

Exkurze 2

Vloženo: 16.07.2015 ; Přečteno 1003 x
Vytisknout