Na parkovišti na střeše budovy garáží Archeologická je stále instalována vjezdová brána, která zabraňuje volnému a bezplatnému parkování pro občany.

Městská část Praha 13 podnikla patřičné právní kroky, aby byla situace uvedena do původního stavu. Po podrobné právní analýze jsme se rozhodli přistoupit k podání exekuce na společnost RG Parking pro nerespektování soudního rozhodnutí z roku 2010.

Po učinění všech nutných kroků k zahájení exekučního řízení sdělila kancelář exekutora, že povinný (tedy společnost RG Parking s. r. o.) byl vyrozuměn o zahájení exekuce.

Společnost RG Parking s. r. o. má nyní třicetidenní lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti (tedy umožnění volného a bezplatného parkování třetím osobám).
Povinný má právo proti zahájení exekuce podat odůvodněné námitky či odůvodněný návrh na zastavení exekuce.

Eva Libigerová, tisková mluvčí MČ Praha 13

IMG_9884
Vytisknout