V průběhu revitalizace Centrálního parku (podrobnější informace o 5. etapě naleznete zde) byly mezi zhotovitelem (Vistoria CZ, a. s.) a objednatelem (Odb. technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy) zjištěny  nesrovnalosti v zadávací dokumentaci, které s sebou nesou změny v rozpočtu stavby. Tzv. vícepráce, které z nastalé situace plynou, musí být odsouhlaseny magistrátem, což se do dnešních dnů nestalo, stavba tedy musela být pozastavena.

Městská část Praha 13 nemohla tuto situaci nikterak ovlivnit. Začátkem června jsme písemně apelovali na MHMP, aby byla situace co nejdříve vyřešena a park dostavěn. V opačném případě požadujeme zajištění údržby ze strany magistrátu, protože MČ Praha 13 nemůže v tomto stavu park převzít zpět do údržby. V červnu navštívila kontrolní den v Centrálním parku RNDr. Plamínková (radní pro oblasti infrastruktury, technické vybavenosti a životního prostředí MHMP) a přislíbila dokončení výstavby, což se do dnešního dne nestalo.

V červenci nám bylo sděleno, že magistrát předpokládá navýšení rozpočtu pro dokončení výstavby parku na srpnovém zasedání Rady MHMP, což znamená obnovení prací nejdříve v září, do té doby prý zajistí zalévání nových výsadeb.

Na problémy upozorňovala městská část Praha 13 včas, ale bohužel tuto situaci dále nemůžeme nijak ovlivnit. V žádném případě městská část Praha 13 nenese v celém procesu pochybení.

Vytisknout