Odbor životního prostředí vás zve na tradiční vzdělávací akci Den Země, která se koná v Centrálním parku Prahy 13 u Stodůleckého rybníka ve čtvrtek 20. 4. od 9.30 do 14.00. Na místě budou připravena stanoviště se soutěžemi, hrami pro děti a také informačními materiály k environmentálním tématům. Akce je určená široké veřejnosti, zejména však dětem ze školek a škol. Akci pořádá MČ Praha 13 v rámci místní Agendy 21 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Záštitu převzala místostarostka Marcela Plesníková.

Den Země 5.5.2022

Vytisknout