Přípravná skupina pro komunitní plánování sociálních služeb

Kompetence a úkoly Přípravné skupiny KPSS
 • koordinovat a řídit proces KPSS v přípravném období,
 • medializovat a popularizovat metodu komunitního plánování směrem k uživatelům, poskytovatelům a zadavatelům sociálních služeb a vůči široké veřejnosti (prostřednictvím inf. letáku, časopisu STOP, kabelové televize, informačních setkání apod…),
 • navrhnout organizační strukturu pro KPSS (zejména návrh na vytvoření řídící skupiny a pracovních skupin - na základě cílových skupin - a jejich personálního obsazení),
 • realizovat přípravu 1. veřejného setkání s občany (předpokládaný termín 1. pol. října 2007),
 • zmapovat možnosti zadání analýz (např. socio-demografická analýza) a dotazníkových šetření,
 • zjistit možnosti vzdělávání účastníků komunitního plánování,
 • prošetřit možnosti finančního krytí procesu komunitního plánování. 
Personální složení Přípravné skupiny KPSS
 1. Herzánová Věra (Komise sociální a zdravotní RMČ Praha 13) – zadavatel

 2. Bc. Petr Syrový (koordinátor KPSS, OSPZ/OPRSS MČ Praha 13) – zadavatel

 3. Bohdan Pardubický (asistent zást. starosty MČ Praha 13) – zadavatel

 4. Iveta Pešková (PROSAZ) – uživatel

 5. Helena Čelišová (SSS Praha 1) – poskytovatel

Časový rámec činnosti Přípravné skupiny KPSS
1. 7. 2007 – 30. 9. 2007

Prostředníkem mezi Přípravnou skupinou a Komisi sociální a zdravotní RMČ Praha 13 je během přípravného období její předsedkyně Věra Herzánová.

 

 

Zveřejněno: 20.12.2007 – Michaela Vítková ; Přečteno 8925 x
Vytisknout