Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MATRICE ZNAKU ořez 60x65 px Tisková zpráva
 20. 6. 2018


Městská část Praha 13 a Plzeňský Prazdroj uzavřeli 20. června 2018 Memorandum o spolupráci v projektu s názvem „Respektuj 18!“. Projekt se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými. Praha 13 se podpisem memoranda stala druhou pražskou městskou částí, která jej veřejně podporuje.

Cílem je snaha o změnu dosud poměrně tolerantního postoje české veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými do 18 let věku. Z průzkumů a z nárazových akcí Policie ČR jasně vyplývá, že alkohol je podáván i těm, kteří by s ním do styku vůbec přijít neměli – tedy dětem, které ještě nedosáhly plnoletosti. Projekt se snaží informovat širokou veřejnost o problematice konzumace alkoholu mezi mladými lidmi, upozorňuje na problémy, které s tím souvisí a v neposlední řadě se snaží apelovat na prodejce, kteří podáváním alkoholu nezletilým porušují zákon.

Projekt podpořil Ondřej Bank – mnohonásobný mistr ČR v lyžování a hokejisté David Moravec s Martinem Strakou. V rámci projektu funguje webová stránka www.respektuj18.cz, která uvádí rady a tipy pro rodiče či restauratéry.

Uzavřením memoranda jsme přislíbili organizátorovi projektu „Respektuj 18!“ zajistit prostor pro umístění informačního stánku na vybraných akcích naší městské části. První akcí, na které bude mít Plzeňský Prazdroj umístěn svůj stánek, je Den zdraví s Prahou 13, který se konal 20. června na Slunečním náměstí před budovou radnice,“ řekl k projektu starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Praha 13 se podepsáním memoranda rovněž zavázala oslovit známé osobnosti, které by se mohly do osvěty zapojit a přilákat tak větší pozornost veřejnosti,“ dodal starosta.

Informační kampaň „Respektuj 18!“ byla oceněna v soutěži TOP odpovědná firma, kde získala 2. místo za společensky prospěšný projekt. V Praze 13 podepsání memoranda iniciovala místní Agenda 21.

Přibývá závislých dětí

Mladých lidí a dětí, které mají zkušenosti s alkoholem a drogami, v Česku podle ministerstva zdravotnictví přibývá. Navíc se snižuje věk, ve kterém přicházejí s těmito škodlivými látkami do styku. První zkušenosti s tabákem a alkoholem mají podle statistik takzvaného protidrogového centra už před třináctým rokem života. Podle poslední Zprávy o stavu ve věcech drog Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti třikrát nebo častěji v posledních 30 dnech před průzkumem vypilo deset procent chlapců a sedm procent dívek ve věku čtrnáct až patnáct let. Alkohol pilo v posledních 30 dnech 68,5 procenta 16letých, 41,9 procenta pilo pět a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň jednou týdně uvedlo 12,1 procenta mladistvých. (zdroj: Národní protidrogová centrála)

 

Eva Libigerová
tisková mluvčí Prahy 13

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: libigerovae@praha13.cz

Memorandum o spolupráci v projektu Respektuj 18 2

Memorandum o spolupráci v projektu Respektuj 18 1

respektuj 18

Blíže nespecifikovaný obrázek

Vytisknout