Operační program Životní prostředí banner.jpg


Projekt energetických úspor ušetří Praze 13 stovky milionů   

V průběhu letošního roku se radnici Prahy 13 podařilo završit realizaci unikátního projektu, který uspoří rozpočtu městské části ročně přes 20 milionů korun. Jde o komplexní systém stavebních úprav, technologických změn a organizačních opatření ve všech 31 školních budovách, který zásadním způsobem sníží náklady za vytápění, elektřinu, vodu a přípravu teplé vody ve školách. Původní náklady se sníží až o polovinu, to znamená, že v průběhu 10 let radnice ušetří 240 milionů korun. Spotřebu energie ve školách snižuje Praha 13 pomocí kompletního zateplení objektů a tzv. projektu úspor se smluvně zaručeným výsledkem. Unikátní projekt s pracovním názvem Odpovědné školy Prahy 13 představila radnice na tiskové konferenci 19. září.

symbolický šek - úspora během 10 let.jpg

„Když jsem před lety v Praze 13 začínal, zajímala mě struktura hlavních výdajů městské části, tedy za co městská část utrácí nejvíce peněz,“ řekl v úvodu starosta David Vodrážka. „Tehdy jsem se dozvěděl, že největší výdaje jdou na školství a že velmi vysokou položkou jsou tam energie. To jsou výdaje, které nejsou nezbytné a dají se snížit.“

IMG_1173.jpg


Prvním krokem je zateplení škol.
Tepelnou izolaci plášťů školních budov provádí Praha 13 postupně již řadu let. Začalo se mateřskými školkami, u kterých je to finančně i stavebně méně náročné. Jakmile byly vyhlášeny dotace z fondů Evropské unie na podporu projektů v oblasti úspory energie, zpracovala Praha 13 co nejrychleji potřebné projekty a získala příslib podpory na zateplení 15 budov – sedmi základních a osmi mateřských škol. V letošním roce se připojila ještě FZŠ prof. Otokara Chlupa v Nových Butovicích, jejíž zateplení se v současné době dokončuje, a Dům dětí a mládeže, sídlící v budově bývalé školy, který přichází na řadu nyní. Celkem tak bylo v posledních dvou letech zatepleno zbývajících 17 škol a školek. Na tuto investici ve výši přes 500 milionů korun se podařilo získat 184 milionů z fondů EU, konkrétně z operačního programu životní prostředí.
„Radnice Prahy 13 se zachovala velice prozíravě, protože se zapojila do dotačního programu v době, kdy tam bylo ještě poměrně dost prostředků,“ říká Ivo Slavotínek, předseda představenstva společnosti ENESA. „Důležité také je, že se nespolehla jen na zateplení budov, ale přistoupila k úsporám energie jako ke komplexu opatření.“

4-5-Tema STOPu 5.jpg


Rekonstrukce topných systémů je financována z úspor. P
rávě společnost ENESA, největší poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem na českém trhu, je hlavním partnerem Prahy 13 ve druhé části komplexu úsporných opatření.
Dodala Praze 13 na klíč „projekt úspor se smluvně zaručeným výsledkem“, který zahrnuje celkovou rekonstrukci a modernizaci energetického hospodářství ve školách. Projekt se zaměřil především na zvýšení účinnosti výroby a distribuce tepla. Ve všech 31 školních budovách byly vybudovány lokální plynové kotelny s kvalitními, vysoce účinnými kotli. Současně byl zaveden moderní systém regulace teplot v místnostech podle aktuální potřeby.

V zájmu úspory elektřiny a vody bylo instalováno nové úsporné osvětlení - vysoce účinné zářivky a kompaktní zářivky. Klasická žárovka přeměnila jen 8 % na světlo a 92 % na teplo, které bez užitku unikalo. Úsporné kompaktní zářivky uspoří až 80 % energie a mají podstatně delší životnost.
Na všechny vodovodní baterie byly namontovány spořiče vody - moderní antivápenné perlátory se zvýšeným spořícím efektem. Úsporná zařízení obsahují i splachovací nádržky. ENESA navíc zajišťuje ve školách soustavný profesionální dohled, tzv. energetický management.
„Chceme se chovat odpovědně a dlouhodobě snížit energetické náklady, aniž by ve školách byla omezena tepelná pohoda a ostatní komfort,“ říká starosta David Vodrážka. „Naše školy ušetří během 10 let přibližně 9 000 000 m3 zemního plynu, 3 000 000 kWh elektřiny a 187 000 m3 pitné vody. Navíc se do ovzduší dostane o 17 tun méně CO2. Na území hlavního města Prahy je projekt s takovým dopadem zcela ojedinělý.“ Podstatné ovšem také je, že Praha 13 nemusela za realizace těchto zmíněných opatření platit nic předem - veškeré financování projektu ve výši téměř 129 milionů korun zajistila společnost ENESA. Projekt je totiž založen na využití metody smluvně zaručených úspor (Energy Performance Contracting - EPC), která vznikla ve Spojených státech.


4-5-Tema STOPu 6.jpg


Všechny provedené investice a ostatní související náklady jsou průběžně spláceny výhradně z projektem dosažených úspor. Praha 13 neponese žádné dodatečné náklady. Společnost ENESA jí poskytuje smluvní záruky za dosažení potřebné výše úspor ke splacení všech nákladů. I v době splácení nákladů zůstane Praze 13 každoročně úspora ve výši zhruba 5 milionů korun. Po úplném splacení nákladů projektu v r. 2021 získá městská část úsporu v plné výši, přibližně 24 milionů korun ročně.

„Nejdůležitější komponenty dodaných nových moderních energetických systémů a zařízení mají mnohem delší životnost než 10 let, takže úspora bude dlouhodobější,“ potvrdil Ivo Slavotínek ze společnosti ENESA. „Část uspořených prostředků chceme rozhodně investovat zpět do škol a využít je zejména k postupnému zlepšení jejich vnitřního zařízení,“ říká starosta David Vodrážka.
Provoz kotelen ve školách má nyní na starosti společnost Dalkia Česká republika, a.s. Školám v Praze 13 ročně dodává kolem 34 000 GJ tepla, což odpovídá množství potřebnému k vytápění zhruba 1 400 bytů anebo ohřívání 773 pětadvacetimetrových bazénů na 25°C. Zajišťuje výrobu a distribuci tepla za výhodné ceny, přípravu teplé vody, rychlé opravy v případě poruch nebo výpadků, ale také dodržování platných norem a snižování emisí škodlivin.


4-5-Tema STOPu 8.jpg


„Kromě výrazného snížení energetické náročnosti je velkým přínosem projektu pozitivní dopad na životní prostředí – došlo ke snížení produkce škodlivých látek vznikajících při výrobě tepla o více než 40 %. Projekt je tak vzorovým řešením pro další subjekty veřejné správy,“ uvádí Zdeněk Duba, předseda představenstva společnosti Dalkia Česká republika.
Radnice chce s projektem úspor seznámit širokou veřejnost, žáky škol a jejich rodiče. Proto byla připravena výstava, která na sedmi panelech seznamuje zájemce s podrobnostmi projektu.
Výstava byla do konce září instalována v atriu radnice, nyní postupně putuje po jednotlivých základních školách – v každé bude dva týdny. V první polovině října si ji mohou prohlédnout ve FZŠ Mezi Školami.

Aby se také žáci škol aktivně zapojili a snažili se sami najít možnosti dosažení dalších úspor, vyhlašuje Praha 13 ve spolupráci se společnostmi ENESA a Dalkia Česká republika soutěž o nejlepší energeticky úspornou základní školu Prahy 13. Nejúspěšnější škola získá finanční příspěvek ve výši 60 000 korun na ekologický výlet dle svého výběru. Žák, který předloží nejlepší návrh smysluplného úsporného energetického opatření, získá nový model iPhone. V mateřských školách proběhne výtvarná soutěž o rodinnou vstupenku do zoo.

Na závěr je třeba říci, že budovami škol úsporný program Prahy 13 rozhodně nekončí. Na řadě je zateplování všech tří poliklinik, které povede nejen ke snížení výdajů za energii, ale také ke zlepšení vzhledu těchto pochmurně vyhlížejících objektů.

Více informací o projektech úspor najdete na www.praha13.cz

Samuel Truschka a Vítězslav Kulich


Energetické úspory ve školách a školkách

Městská část Praha 13 realizovala následující projekty zaměřené na úspory energií ve školských zařízeních, které byly podpořeny Státním fondem životního prostředí (SFŽP) prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (OPŽP): www.opzp.cz

Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Kuncova 1580 s přidělenou dotací: 16 555 254,30 Kč

Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Klausova 2450 s přidělenou dotací: 14 237 431,20 Kč

Zateplení objektu ZŠ, Praha 13, Janského 2189 s přidělenou dotací: 21 260 385,00 Kč

Zateplení objektu MŠ POHÁDKA, Praha 13, Klausova 2187 s přidělenou dotací: 2 914 982,10 Kč

Zateplení objektu MŠ ROSNIČKA, Praha 13, Běhounkova 2474 s přidělenou dotací: 1 489 110,30 Kč

Zateplení objektu MŠ ÚSMĚV, Praha 13, Herčíkova 2190 s přidělenou dotací: 2 885 486,40 Kč

Zateplení objektu MŠ BALÓNEK, Praha 13, Klausova 2188 s přidělenou dotací: 2 875 374,90 Kč

Zateplení objektu Soukromé MŠ Korálek, Klausova 2448 s přidělenou dotací: 3 035 124,90 Kč

Zateplení objektu MŠ BARVIČKA, Praha 13, Klausova 2449 s přidělenou dotací: 3 012 624,90 Kč

Zateplení objektu ZŠ při PedF UK, Praha 13, Brdičkova 1878 s přidělenou dotací: 28 521 201,60 Kč

Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322 s přidělenou dotací: 18 673 345,80 Kč

Zateplení objektu ZŠ PedF UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 s přidělenou dotací: 32 732 406,90 Kč

Zateplení objektu MŠ, Praha 13, Běhounkova 2300 s přidělenou dotací: 1 629 637,20 Kč

Zateplení objektu MŠ, Praha 13, Husníkova 2076 s přidělenou dotací: 1 729 318,50 Kč

Zateplení objektu ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 s přidělenou dotací: 16 475 851,80 Kč

Zateplení objektu FZŠ Fingerova s přidělenou dotací: 11 525 752,00 Kč

Zateplení objektu DDM Stodůlky, Chlupova 1800 s přidělenou dotací: 4 184 559,00 Kč

 

Vytisknout