oppk+prague+eu 2.jpg


Cílem projektu je elektronizace veřejné správy pomocí využití moderní ICT v souladu se strategií e-Government, které budou mít pozitivní efekt na činnost úřadu, a tím i přímo ovlivní komunikaci občana s úřadem.

Díky tomu bude podpořeno zvýšení efektivity veřejné správy a rozšíření nabídky progresivních služeb městské správy pro veřejnost.

Za tímto účelem budou v budově ÚMČ instalovány interaktivní úřední desky s napojením na SpS a v dalších čtyřech veřejných budovách v MČ Praha 13 informační kiosky s volným přístupem na internet.

Tato zařízení zefektivní přenos toku informací mezi občany a veřejnou správou díky jejich snadné dostupnosti, ovladatelnosti, bezplatnosti přístupu a vlastní funkcionalitě.

Primární dopady projektu:
- přiblížení veřejných služeb občanovi a zajištění jejich maximální dostupnosti a kvality;
- zefektivnění toku informací;
- rozvoj služeb e-Governmentu;
- umožnění lepší komunikace mezi úřadem a veřejností;
- zvýšení přehlednosti a nabídky kvalitních informací.

Projekt je realizován MČ Praha 13.

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost.

Registračnhí číslo: CZ.2.16/1.2.00/21550

Vytisknout