LOGO oppk-prague-eu

Úřad městské části Praha 13 připravil projekt „Rozšiřování a zvyšování kvality služeb v oblasti ICT poskytovaných ÚMČ Praha 13“, který byl finančně podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), v oblasti rozvoje a dostupnosti ICT služeb. OPPK je jeden z programů, které v letech 2007-2013 využívají prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem projektu bylo zlepšení služeb v rámci aplikace e-governmentu a zvýšení komfortu občanů při vyřizování úředních záležitostí.


Projekt spočíval v komplexní modernizaci vyvolávacího systému Úřadu městské části Praha 13 a to jak hardwaru, tak především softwaru. Dříve systém pouze určoval pořadí zákazníků a vyvolával je k přepážkám podle příchodu. Modernizovaný systém nyní umožňuje rezervaci schůzek přes internet a v případě rezervace tak zkrátí čekací dobu na minimum. Rezervovat  schůzku je možné na dobu úředních hodin na pracoviště Živnostenského odboru, Informační centrum pro podnikatele, Czech POINT, kvůli certifikátům pro elektronický podpis, ověřování, cestovním dokladům nebo občanskému průkazu. Rezervační formulář je kdykoliv k dispozici na webových stránkách úřadu: www.praha13.cz , v oblasti Jak si zařídit – Rezervace termínů. V případě, že nemáte přístup k internetu a přece máte zájem rezervovat si termín návštěvy, je možné k tomu využít i informační terminály s připojením na internet, které jsou umístěny v 1. patře radnice.

Součástí projektu byla i instalace pěti velkoplošných LCD obrazovek v přízemí a 1. patře radnice. Na nich jsou zobrazovány údaje z vyvolávacího systému, např. aktuální stav na přepážkách, důležitá sdělení návštěvníkům radnice a další obrazové informace, např. vysílání regionální televize TV 13.

Smyslem tohoto projektu je snaha o rychlé a efektivní vyřizování úředních záležitostí a umožnit, aby zákazníci nemuseli na radnici trávit tolik času. Projekt dále přispěje k rozšíření a celkové modernizaci služeb poskytovaných občanům veřejnou správou na území Prahy 13. 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Vytisknout