Zveřejněno od:26.03.2020 0:00:00
Zveřejněno do:10.04.2020 0:00:00
Oblast:Odbor školství
Kategorie:Ostatní oznámení
Název:Pronájem parkovacích míst pod ŠZS Bronzová
Značka:P13-14735/2020 Č.j.: OŠ/24/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Městská část Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


1.pdf
Vytisknout