AKTUALITY

AntiFETfest 2018, aneb jde to i jinakProtidrogový koordinátor Úřadu městské části Praha 13
 • úzce spolupracuje s Krajským oddělením protidrogové prevence na Magistrátu hlavního města Prahy
 • vyhodnocuje situaci v oblasti zneužívání drog v naší městské části a na základě vyhodnocení zpracovává koncepci protidrogové politiky Úřadu městské části Praha 13 
 • poskytuje široké veřejnosti základní poradenství v oblasti protidrogové prevence s případným doporučením odborné služby z oblasti primární, sekundární i terciární prevence
 • metodicky spolupracuje se subjekty, které vytvářejí koncepci cílených programů primární protidrogové prevence
 • spolupracuje s místními školami
 • úzce spolupracuje s nejvýznamnějším partnerem v oblasti práce s uživateli drog v městské části, občanským sdružením Sananim
 • vyhledává a propojuje subjekty v regionu pro spolupráci v oblasti protidrogové politiky
 • poskytuje informace o grantových řízeních vypisovaných Magistrátem hlavního města Prahy

Na protidrogového koordinátora se můžete obrátit v případě, že

 • najdete použité injekční stříkačky - zajistí jejich likvidaci
 • máte podezření, že vaše dítě experimentuje s drogami - doporučí vám službu nebo zařízení, kde vám budou schopni s vaším problémem pomoci
 • zneužíváte návykové látky a chcete změnit svůj dosavadní životní scénář - dá vám kontakt, popř. vás osobně doprovodí do zařízení, kde se vám dostane odborné péče
 • plánujete realizovat cílený preventivní program - poradí vám a vytipuje vhodné lektory
 • máte jakýkoli nápad týkající se zvýšení efektivity protidrogových aktivit v městské části - uvítá vaše náměty
Kontaktní informace

Bc. Veronika Hájková
protidrogový koordinátor

 

Městská policie hlavního města Prahy
Víte, že sběr použitého injekčního materiálu provádí městská policie? V případě nálezu pohozené injekční stříkačky proto zavolejte svému okrskáři. Určitě nesbírejte použité injekční stříkačky sami, můžete se nakazit infekční nemocí. Kontakty na okrskáře
Magistrát hlavního města Prahy
Protidrogová politika hlavního města Prahy
Krajské oddělení protidrogové prevence
Pražské granty na podporu protidrogové prevence
 
Síť organizací v oblasti protidrogové prevence (sešit MS Excel)
Výměna injekčního materiálu (dokument PDF)
Občanské sdružení Sananim
Sananim je největší nestátní organizací v České republice, poskytující služby v oblasti prevence, léčby a resocializace drogových závislostí. V naší městské části sídlí tři zařízení Sananimu.
Drogové informační centrum
Doléčovací centrum
Kancelář vedení
Pracovní a sociální agentura Sananim
Bralli jste drogy? Jste dospělí, nyní abstinujete a chcete si najít práci? Pak se můžete obrátit právě na tuto agenturu.
Pracovní a sociální agentura Sananim
Další informace a poradenství
Drogový informační server
Národní monitorovací středisko pro drogy
Informační portál primární prevence 
Občanské sdružení Anima
 
Centrum adiktologie
Drop In, on-line poradna

Sananim, on-line poradna
Prev-centrum, on-line poradna
Bezplatné anonymní testování na HIV infekci
Národní protidrogová centrála
MAPA: Kde je v Praze zakázáno pít alkohol
Mapa hazardu

Informační kampaň o.s. Sananim pro rodiče dětí experimentujících nebo užívajících drogy - 10,9 kB

 

Zveřejněno: 24.01.2011 – Admin Administrator ; Přečteno 24437 x
Vytisknout