Informace o chřipce ptáků pro  pražskou veřejnost

Přibližně po třech letech se současný kmen ptačí influenzy, nazývané také chřipka ptáků (influenza A, kmen H5N1) rozšířil z Asie do Evropy. Jeho přítomnost byla potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska v říjnu 2005, další případy jsou u domácí drůbeže hlášeny v poslední době z Ukrajiny a vážné podezření je v turecké části Kypru. V měsíci únoru 2006 se vyskytlo několik případů onemocnění u volně žijících ptáků (především labutí) v Řecku, Itálii, Slovinsku, Bulharsku, Německu, Rakousku a vážné podezření je hlášeno z Maďarska. Možnost výskytu dalších ohnisek nemůže být vyloučena.

Obsah:

Co je chřipka ptáků?
Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka?
Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže? Proč je chřipka ptáků nebezpečná?
Jak se nákaza přenáší?
Jaká je inkubační doba nemoci? Jak lze nemoc léčit?
Jaká je možnost ochrany?
Jak chránit zvířata? Co mají dělat chovatelé drůbeže a ptactva?
Co je chřipka ptáků?

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1-2 dnů.

Je chřipka ptáků nebezpečná pro člověka?

U lidí je možná infekce úzkým kontaktem s infikovanými ptáky nebo drůbeží. Ačkoliv současná forma je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech, může mít pro infikovanou osobu fatální průběh. Nejpravděpodobnější druh kontaktu, který je rizikový pro člověka z hlediska infekce, je chov drůbeže a v ptačích útulcích (záchranných centrech, stanicích). Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich exkrety (trus, kontaminovaný vzduch ve stájích apod.).

Jak lze vyslovit podezření na nákazu u drůbeže?

Infikovaná zvířata jsou otupělá, a mají načepýřené peří, jsou netečná, odmítají se pohybovat, jsou apatická. Příjem krmiva je velmi omezen nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na hřebínku a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách.

Proč je chřipka ptáků nebezpečná?

O tom jak se nákaza přenáší na člověka je málo informací a v současné době neexistuje žádná vakcína a proto je nutno pro bezpečnost lidí zaměstnaných v zemědělství, na jatkách a závodech na zpracování masa přijmout protinákazová opatření. Chřipka ptáků způsobuje rovněž ekonomické problémy v důsledku zákazu importu drůbeže a drůbežích produktů ze zemí, které jsou nákazou postiženy a může mít za následek likvidaci činností spojených s chovem a zpracováním drůbeže v důsledku toho, že v případě výskytu nákazy vždy a v některých zemích i v případě podezření musí být postižená hejna likvidována.

Jak se nákaza přenáší?

Ptáci infikovaní influenzou hynou v průběhu krátké doby. Je-li příčinou úhynu influenza lze potvrdit pouze ve specializované laboratoři. Lidé se mohou infikovat úzkým kontaktem s infikovanými živočichy nebo jejich exkrety (trus, moč, peří, uhynulá zvířata apod.). Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Jaká je inkubační doba nemoci?

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní. První příznaky se obvykle objeví do jednoho týdne.

Jak lze nemoc léčit?

Úspěšnost léčby je závislá na jejím včasném zahájení. Čím dříve po kontaktu s virem jsou podány vhodné léky, tím je pravděpodobnější, že léčba bude úspěšná.

Jaká je možnost ochrany?

Zásady ochrany před možnou nákazou jsou:

 • chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
 • nedotýkat se ptačích exkrementů
 • informovat o nálezu uhynulých ptáků Městskou veterinární správu, tel. 222 522 126, 222 513 281
 • odvoz uhynulých ptáků zajišťuje Útulek správy služeb Městské policie hl. m. Prahy, tel 233 554 242, 283 011 711, 283 011 719
 • vysvětlit svým dětem, že si nemohou hrát s ptáky, ani je krmit
 • zvýšit osobní hygienu, vy i vaše děti si myjte ruce vždy před jídlem
 • nekonzumovat uhynulé chovné ptáky ani po tepelné úpravě
 • při zahraničních cestách  se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat jídla na ulici
 • lovci by se měli vyvarovat  kontaktu a možné nákazy od divokých ptáků

Zásady pro chovatele zvířat:

 • zamezit pohybu  mimo zajištěný objekt
 • oznámit onemocnění nebo změnu chování zvířat Městské veterinární správě
 • nekrmit masem uhynulých zvířat

V případě nákazy v chovu jsou potřebné tyto ochranné pomůcky:

 • pracovní oděv pokrývající i hlavu
 • obuv, kterou lze dezinfikovat chloraminem 3%
 • ochranné gumové nebo latexové rukavice
 • ochranné přiléhavé brýle
 • v uzavřených hromadných chovech respirátor (TH2P,TH3P)
Jak chránit zvířata?

Drůbež je třeba držet uzavřenou ve stájích a chránit ji před kontakty s volně žijícím ptactvem. Slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží. Dodržovat nejpřísnější pravidla hygieny. Při podezření z nákazy desinfikovat veškeré materiály, které jsou vyneseny ze stájí nebo je ve stájích nechat.

 

Informace poskytl Magistrát hl. m. Prahy

 

Zveřejněno: 23.03.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 40005 x
Vytisknout