• Odstěhoval se jeden z rodičů?
 • Řekli ti rodiče, že se budou rozvádět?
 • Přemýšlíš o tom, s kým budeš po rozvodu bydlet?
 • Nevíš, co se bude teď dít?

Někdy se stane, že se přestanou mít dospělí lidé rádi a neumí si už představit, že by spolu mohli dál bydlet. Hodně se hádají, nechtějí spolu mluvit a nechovají se k sobě hezky. V takových případech se stává, že se chtějí rozejít nebo rozvést.  Pokud mají děti, musí někdo rozhodnout o tom, u koho budou bydlet. O tom rozhoduje soud a pomáhá mu v tom sociální pracovník pracující na OSPOD. Někdy může rozvod/rozchod rodičů proběhnout i v klidu a bez hádek. Rodiče se na všem domluví a v takovém případě není nutné, aby tě sociální pracovnice musela navštívit.

Rozchod nebo rozvod rodičů je těžká situace a je naprosto normální, že ti z toho může být smutno a chtěl bys, aby vše bylo jako dřív.

Pamatuj si, že:

 • Rozvod/rozchod rodičů si v žádném případě nezavinil/a ty, je to věc dospělých!
 • Nikdo nesmí rozhodovat bez tebe, máš právo říct svůj názor a své přání!
 • Tvé přání by měli rodiče i ostatní lidé co nejvíc respektovat!
 • I přes to, že se rodiče rozejdou/rozvedou, mají tě oba rádi a jsou pořád tvými rodiči!
 • Rodiče po tobě nesmí chtít, aby sis vybral/a mezi jedním z nich a koho máš víc rád!
 • Pokud se o tebe rodiče přetahují a chovají se ošklivě, řekni jim, že se ti jejich chování nelíbí a nejsi žádná věc!
 • Nedělej mezi rodiči poslíčka, rodiče musí mezi sebou umět komunikovat, jsou dospělí!
 • Budeš mít dva domovy, jeden u táty a druhý u mámy!

Při rozvodu/rozchodu rodičů máš i ty právo na svůj názor a také máš právo znát odpovědi na otázky, které tě zajímají. Neboj se rodičů zeptat na to, co tě zajímá. Rodiče jsou dospělí a je jejich rozhodnutí, že už spolu nechtějí být. Nesmíš být jejich rukojmím a máš právo na odpovědi !

Zajímat by tě mělo:

 • S kým teď budeš bydlet?
 • Kde bude bydlet máma a kde bude bydlet táta?
 • Jak často se budeš vídat s mámou a jak často s tátou?
 • Jestli budeš chodit do stejné školy?
 • Jestli budeš vídat dál babičku, dědu, tetu, strejdu a další lidi z rodiny?
 • S kým budeš o prázdninách a na Vánoce?
 • Kdo se o tebe bude starat, když budeš nemocný/á ?
 • Kdo tě bude vodit na kroužky?

To, že se na rodiče můžeš zlobit, být smutný nebo zmatený je naprosto normální. Neboj se o těchto svých pocitech rodičům říct. Nejsi sám, kdo se v takové situaci ocitnul a rozhodně by si na ni neměl zůstat sám. Neboj se svěřit někomu blízkému nebo někomu komu důvěřuješ, kdo tě vyslechne a dá ti podporu. Můžeš se svěřit paní učitelce ve škole, nějakému dospělému v kroužku nebo příbuznému.

Pamatuj si, že o trápení se musí mluvit. Jinak se nikdy nic nevyřeší. Neboj se o své trápení podělit. Pokud nemáš v okolí nikoho, komu můžeš věřit nebo s ním mluvit můžeš zkusit zavolat na Linku Bezpečí, kde tě vyslechnou a zkusíte spolu vymyslet nějaký plán. Linka Bezpečí je anonymní a zdarma. Telefonní číslo na ni je: 116 111

Úloha OSPOD při rozvodu/rozchodu rodičů

Možná si se již setkal nebo setkáš se sociální pracovnicí z úřadu. Je možné, že ji navštívíš na úřadě nebo ona tebe ve škole, doma. Úlohou sociální pracovnice je chránit tvůj zájem a zjistit tvůj názor a přání. Sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí je určený soudem tvým opatrovníkem. Soud rozhoduje o tom, u koho z rodičů dál budeš a jak se budeš vídat s druhým rodičem. Opatrovník znamená, že sociální pracovnice chrání tvé zájmy a snaží se ti pomoci v této situaci.

Až se s ní potkáš, neboj se jí svěřit a říct jí svůj názor i přání. Od toho tu je. Tvůj názor je důležitý a sociální pracovnice ho potřebuje vědět k tomu, aby zjistila, co je pro tebe nejlepší a jaký další způsob výchovy by měl soud zvolit, aby byl pro tebe co nejvhodnější.

 

Neboj se říct sociální pracovnici o svých starostech – je tu kvůli tobě, aby ti pomáhala a chránila tě!

Na sociální pracovnici se můžeš obrátit i sám, bez vědomí rodičů a svěřit se jí se svým trápením !

 

Užitečné odkazy :

http://www.linkabezpeci.cz/

Kontakty na pracovníky OSPOD ÚMČ Praha 13

Vytisknout