S ohledem na neutěšenou situaci spojenou s enormním nárůstem počtu automobilů se vedení městské části Praha 13 rozhodlo v místě stávajícího parkoviště na Lukách, mezi ulicemi Mukařovského a Bellušova, postavit další parkovací dům. V současnosti je na místě parkovací plocha pro 116 vozidel, chystaný parkovací dům číslo téměř ztrojnásobí na projektovaných 312 míst. Od prvopočátku byl celý projekt i budoucí provozní model důkladně konzultován s veřejností prostřednictvím zástupců společenství vlastníků přilehlých technologických celků. Jejich náměty a připomínky tak mohli být zohledněny hned na počátku a zakomponovány přímo do projektu.

Vlastní parkovací dům pro osobní automobily je navržen jako obdélníková dvoupodlažní budova o rozměrech 81,5 m  x 35,5 m a výšky 8,02 m se dvěma otevřenými vertikálními schodišti. Obvodový plášť jihozápadní fasády situované do ulice Bellušova je navržen jako transparentní, tvořený skleněnými lamelami tak, aby podporoval odlehčený městský charakter objektu a pohlcoval případný hluk z parkovacího domu. Obvodový plášť severozápadní, severovýchodní a jihovýchodní fasády objektu je navržen jako samoúdržbová vertikální zahrada. Součástí parkovacího domu bude i dobíjecí stanice pro elektromobily u objektu. Od nejbližšího bytového domu je umístěn ve vzdálenosti cca 30 metrů.

Provozní režim parkovacího domu umožní zaparkovat jak řidičům z přilehlých domů, tak i širší veřejnosti.

Aktuálně byla dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a probíhá inženýrská činnost spočívající v zajištění potřebných stanovisek a vyjádření pro podání stavebního povolení. Předpokládané náklady na realizaci stavby vycházejí z propočtu investičních nákladů dle projektu, v cenové hladině ke konci roku 2021 a činí cca 100 mil. Kč. Část těchto prostředků se vedení městské části snaží získat z externích zdrojů - dotací. Proto radnice požádala prostřednictvím pana starosty magistrát  o finanční výpomoc s výstavbou. Zatím bohužel bez odezvy.

 

Reálný termín vydání územního rozhodnutí je 1. čtvrtletí roku 2022, poté bude následovat stavební řízení a vydání stavebního povolení ve 3. čtvrtletí. Následně proběhne dle zákona o veřejných zakázkách výběr dodavatele stavby v příslušných lhůtách, poté může být uzavřena smlouva o dílo a zahájena samotná stavba. Pokud celý proces proběhne bez zdržení, stavět by se mohlo začít na jaře 2023 a koncem téhož roku by měla být realizace stavby dokončena.

PARKOVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ

Vytisknout