Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo Tisková zpráva
17. 12.2020


Výbor Agendy 21 vyhlašuje soutěž pro základní školy o nejhezčí PF 2022. Zúčastnit se mohou všichni žáci prvního i druhého stupně základních škol na území městské části Praha 13. Vítězný návrh použije radnice jako oficiální PF 2022.

Zapojit se mohou opravdu všechny děti do konce ledna. Soutěž je organizována radnicí Praha 13 v rámci místní Agendy 21. Hodnocení proběhne v polovině února a všechny návrhy budou vystavené v atriu radnice.

Své návrhy v digitální podobě zasílejte na adresu bobysudv@praha13.cz, originální novoročenky ve fyzické podobě v obálce označené PF 2022 na podatelnu ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13.

K návrhu PF 2022, prosím, přiložte jméno a příjmení autora, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Zasláním návrhu PF autor automaticky souhlasí se zveřejněním svého návrhu.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PF 2022 BYL PRO VELKÝ ZÁJEM POSUNUT DO KONCE ÚNORA, HODNOCENÍ A NÁSLEDNÁ VÝSTAVA PROBĚHNOU V POLOVINĚ BŘEZNA.

Lucie Steinerová
tisková mluvčí městské části

 

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, Fax: 235 514 661, E-mail: steineroval@praha13.cz

pf 2021 

Vytisknout