logolink-OP-PPR 17x2

reg. č. projektu: CZ.07.4.670.00.015_004000009 

Informace o projektu na stránkách MHMP.

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 2 do 3 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 13. Projekt spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu sportovního centra na MŠ. Způsobilé výdaje se týkají vybudování 3 tříd pro 81 dětí ve věku 2-3 roky.

Koncept celkového řešení vychází z myšlenky využít stávající nevyužívaný objekt bývalého sportcentra jako komplex školského charakteru pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.

Stavba bývalého sportcentra je situována jihovýchodním směrem při místní obslužné komunikaci ulici Ovčí Hájek s velmi dobrou dopravní obslužností, severozápadním směrem potom s návazností na sportovně relaxační prostranství areálu základní školy prof. O. Chlupa.

Nová MŠ bude mít celkovou kapacitu 137 dětí v pěti třídách. Z toho tři třídy jsou určeny pro děti mladší 3 let (celkem 81 dětí) a dvě třídy pro děti ve věku 3-6 let (celkem 56 dětí). Součástí MŠ bude i kuchyňský provoz a veškeré zázemí pro pedagogický i nepedagogický personál. Dále bude k objektu patřit i zahrada MŠ.

Cílovou skupinou projektu jsou zákonní zástupci dětí do 3 let, které budou moci nově navštěvovat MŠ Ovčí Hájek, kde budou zřízeny 3 třídy speciálně pro děti do 3 let věku. Celková kapacita těchto tříd bude 81 dětí, tj. 81 zástupců CS bude každý rok benefitovat z projektu. Potenciální velikost CS na území MČ P13 činí cca 13 500 osob (osob ve věku 20-39 let).

Projekt je financován Evropskou unií (z evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím OP PPR), Hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 13.


Studie obj. MŠ Ovčí hájek

Vytisknout