Úterý 8. 9.  14.00

Retrokavárna

Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4

Po půlroční odmlce se těšíme se na všechny stávající i nové návštěvníky. Sejdeme se nad šálkem kávy, drobným pohoštěním s krátkým hudebním programem. Vzhledem k omezené kapacitě žádáme všechny návštěvníky Retrokavárny, aby se zaevidovali na tel. 235 011 451 u paní Krajlové nebo 235 011 625 u paní Bernertové. Průběh či zrušení akce může ovlivnit aktuální epidemiologické situace v Praze.

Vytisknout