Ve čtvrtek, dne 11. 6. 2015, od 17.00 hodin se konalo veřejné fórum s občany na téma „Revitalizace parkové plochy navazující na Šostakovičovo náměstí ve Stodůlkách".
Fórum se konalo v obřadní síni radnice ÚMČ Prahy 13.

Člen Agendy MA 21, pan Ing. Vít Bobysud, přivítal všechny návštěvníky veřejného fóra, poté paní Ing. Dana Céová společně se zástupkyní projekční kanceláře paní Ing. Kateřinou Dlabolovou představily samotný záměr projektu.

Jedná se tedy o záměr, který může být později využit jako podklad pro žádost o dotaci z fondu EU. Revitalizace navazuje na již proběhlou revitalizaci Šostakovičova náměstí u metra Stodůlky s tím, že celý projekt pokračuje ve stejném duchu na místě původního dopravního hřiště a přilehlého prostranství.

Vznikne zde zóna pro odpočinek a relaxaci s výhledem na kostel Sv. Jakuba. Dojde k zachování Lipové aleje, kdy po dendrologickém průzkumu budou z důvodu špatného stavu odstraněny 4 dřeviny a nahrazeny novými. Prostor s vyhlídkou na kostel Sv. Jakuba bude mírně vyvýšen nad terénem z důvodu, aby byl návštěvníků dopřán lepší výhled z nově osazených laviček.
Středová linie bude tvořena trávníkem a solitéry nízkých dřevin po obou stranách. Celková revitalizace koresponduje s proběhlou revitalizací Šostakovičova náměstí, tedy i v této nové části jsou použity podobné prvky tak, aby se celá lokalita stala jedním kompaktním celkem.
Debata byla vedena nad návrhem laviček, které jsou tvořeny silnou ocelovou konstrukcí s betonovou základnou pod povrchem a samotná sedící plocha je tvořena dřevěnými prvky. Dotaz byl směrován na údržbu laviček, kdy bylo vysvětleno, že právě tyto materiály jsou nejvíce odolné a měli by dík své konstrukci zabránit poničení vandaly.

Celkově je projekt veřejností přijímán velice kladně.

V případě dotazů k tomuto projektu je možné se obrátit na odbor Životního prostředí, oddělení správy životního prostředí.

Zahájení projednávání: 17:00 hodin
Ukončení projednávání: 18:00 hodin
Vytisknout