Městská část Praha 13 
www.praha13.cz
MČ Praha 13 - logo                                                                                            Tisková zpráva

21. 04. 2023

Revitalizace veřejného prostoru v Nových Butovicích 

Městská část Praha 13 zahájila rekonstrukci prostranství před Fakultní základní školou Mezi Školami a navazující parkové plochy. Vniknou nové travnaté plochy, záhony a nový povrch chodníků.

„Revitalizace veřejného prostoru ve vnitroblocích realizujeme každý rok. Okolí základních škol ve vnitroblocích je třeba upravit tak, aby poskytovalo kvalitní prostory pro děti, jejich rodiče, ale i okolní obyvatele. V loňském roce jsme u této základní školy investovali do renovace atletického hřiště a přístavbou zde vznikly dvě nové třídy pro před školáky.  Teď zde vznikají nové chodníky, přibyde zeleň a samozřejmě také městský mobiliář, jako jsou například potřebné lavičky,“ informoval starosta Prahy 13 David Vodrážka.

Součástí rekonstrukce je odstranění poškozených a nevzhledných vyvýšených záhonů, kde se v jalovcích kupily hromady odpadků, které nešlo uklidit i k odstranění nádob se škumpou. Dále dojde k výměně již doslouženého a rozpadajícího se povrchu okolo skulptury i v prostoru parčíku a výměně městského mobiliáře. V místě bývalých vyvýšených záhonů bude vymodelována terénní vlna a na ní bude na každé straně vysazen jeden solitérní strom. Na severním okraji bude vytvořen pás trvalkových výsadeb. Plocha okolo stromů bude zatravněna. V místě parčíku dojde ke zmenšení plochy se živičným povrchem a zvětšení travnatých ploch. Plocha je koncipována jako klidová a relaxační zóna. Celý prostor se díky těmto úpravám otevře a prosvětlí. Přispěje také ke zlepšení klimatických podmínek v okolí školy a kvalitnějšímu využití oblasti žáky, rodiči i obyvateli Prahy 13. Na rekonstrukci prostranství před FZŠ Mezi Školami obdržela městská část dotaci ve výši 5,5 mil. Kč z Klimatického plánu Hlavního města Prahy.

Mgr. Lucie Steinerová
Vedoucí oddělení tisku a informací
Tisková mluvčí

Městská část Praha 13, Odbor kancelář starosty, tiskový servis, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
Telefon: 235 011 217, mob. 773 784 245, E-mail: steineroval@praha13.czRevitalizace Mezi ŠkolamiRevitalizace Mezi ŠkolamiRevitalizace Mezi ŠkolamiRevitalizace Mezi ŠkolamiRevitalizace Mezi Školami
Revitalizace Mezi Školami
Vytisknout