oppk+prague+eu 2.jpgInvestiční záměr je realizován v rámci
10. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, Prioritní osa č. 2 – životní prostředí.
Koncepčně navazuje na předešlý úspěšný projekt OŽP MČ Praha 13 – Revitalizace sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Jedná se opět o revitalizaci veřejného prostranství v obytných územích na sídlišti.

Vlastní realizace probíhá od roku 2014 do roku 2015. Navržená zeleň by měla esteticky doplnit veřejné prostranství, potlačit hlučnost hřišť a vytvořit příjemnější mikroklima zejména v letních měsících. Sportovní a dětské hřiště budou odhlučněna a vybavena novými herními i sportovními prvky.

Revitalizace ve vnitrobloku Trávníčkova zahrnuje komplexní úpravy téměř veškerých ploch zeleně. Počítá se s obnovou keřových skupin, dosadbou stromů i kvetoucích trvalek. Do tvaru lodi bude stylizováno dosluhující hřiště pro nejmenší děti. Sportoviště bude odhlučněno díky novému umělému pryžovému povrchu.
Nejrozsáhlejší část revitalizace tvoří parková úprava navazující na dům pro seniory. Součástí plánu je vycházková
trasa s odpočívadly.


oppk vntbl proj travnickova 1.jpg


oppk vntbl  travnickova a.jpg


oppk vntbl  travnickova b.jpg 

 

Vytisknout