Zveřejněno od:31.07.2020 0:00:00
Zveřejněno do:17.08.2020 0:00:00
Oblast:Odbor ekonomický
Kategorie:Všeobecné informace
Název:Rozhodnutí o prominutí poplatku ze vstupného
Značka:P13-34120/2020
Původce:Městská část Praha 13
Adresát:Úřad městské částí Praha 13, IČ:00241687
Stav:Vyvěšeno


Rozhodnuti_prominuti_vstupne.pdf
Vytisknout