Vážení občané,

    Zastupitelstvo Městské části Praha 13
usnesením č. 419 ze dne 1. 2. 2006

schválilo

Rozpočet
Městské části Praha 13
 na rok 2006 

 

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou vám pro informaci k dispozici v budově radnice

  • v Odboru kancelář starosty (5. patro)
  • v Odboru ekonomickém (4. patro)
  • v informační recepci (přízemí)

Na těchto místech je k dispozici kompletní rozpočet v písemné podobě. V elektronické podobě je rozpočet k dispozici níže na této stránce, a to ve formě základního přehledu a ve formě kompletních tabulek a komentářů ke stažení.

 

Ing. Karel Mozr

zástupce starosty
pro ekonomickou oblast

Vyvěšeno dne 2. 2. 2006

 

Základní přehled rozpočtu

a) rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 a příspěvkových organizací

Příjmy:
  • Daňové příjmy:    37 593 000,- Kč
  • Nedaňové příjmy:    2 480 000,- Kč
  • Dotace:    373 472 400,- Kč
  • Investiční příjmy:       120 000,- Kč

    Celkem příjmy:    413 665 400,- Kč

    Financování:    600 000,- Kč

    Příjmy včetně financování:    414 265 400,- Kč

 

Výdaje:

  • Neinvestiční výdaje:       317 904 500,- Kč
  • Investiční výdaje:    84 748 000,- Kč

    Celkem výdaje:    402 652 500,- Kč   

    Financování:    11 612 900,- Kč

    Výdaje včetně financování:    414 265 400,- Kč

 

Přebytek:    11 012 900,- Kč

 

b) rozpočet zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Výnosy:   214 135 906,- Kč Náklady:    183 316 319,- Kč Zisk:    30 819 587,- Kč  
Kompletní tabulky a komentáře

a) rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 a příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument MS Word)
Tabulková část návrhu (sešit MS Excel)

b) rozpočet zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář (dokument MS Word)
Souhrnná tabulka (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 02.02.2006 – Admin Administrator ; Přečteno 9353 x
Vytisknout