Vážení občané,

Zastupitelstvo Městské části Praha 13
usnesením č. 30 ze dne 21. 2. 2007

schválilo

Rozpočet
Městské části Praha 13
 na rok 2007 

Jednotlivé konkrétní položky rozpočtu jsou vám pro informaci k dispozici v budově radnice

  • v Odboru kancelář starosty (5. patro)
  • v Odboru ekonomickém (4. patro)
  • v informační recepci (přízemí)

Na těchto místech je k dispozici kompletní rozpočet v písemné podobě.V elektronické podobě je rozpočet k dispozici níže na této stránce, a to ve formě základního přehledu a ve formě kompletních tabulek a komentářů ke stažení.

 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA

zástupkyně starosty
pro ekonomickou oblast

Vyvěšeno dne 22. 2. 2007

 

Základní přehled rozpočtu

a) rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 včetně příspěvkových organizací

Příjmy:
  •    Daňové příjmy:    38.769.000,- Kč
  •    Nedaňové příjmy:    3.560.000,- Kč
  •    Dotace:    303.187.300,- Kč
  •    Investiční příjmy:    120.000,- Kč

    Celkem příjmy:    345.636.300,- Kč

    Financování:       0,- Kč

    Příjmy včetně financování: 345.636.300,- Kč

 

Výdaje:

  •    Neinvestiční výdaje:    274.023.400,- Kč
  •    Investiční výdaje:    60.000.000,- Kč

    Celkem výdaje:    334.023.400,- Kč

    Financování:    11.612.900,- Kč

    Výdaje včetně financování: 345.636.300,- Kč

 

Přebytek:       11.612.900,- Kč

 

b) rozpočet zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Výnosy:   141.179.906,- Kč    Náklady:   131.033.290,- Kč Zisk:   10.146.616,- Kč

 

Kompletní tabulky a komentáře

a) rozpočet hlavní činnosti MČ Praha 13 včetně příspěvkových organizací

Důvodová zpráva (dokument MS Word)
Rozpočet hlavní činnosti (sešit MS Excel)
Rozpočet příspěvkových organizací (sešit MS Excel)

b) rozpočet zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem

Komentář k rozpočtu zdaňované činnosti (dokument MS Word)
Rozpočet zdaňované činnosti (sešit MS Excel) Komentář k rozpočtu zdaňované činnosti bez správcovských firem (dokument MS Word)
Rozpočet zdaňované činnosti bez správcovských firem (sešit MS Excel) Souhrnný rozpočet správcovských firem (sešit MS Excel)
Rozpočet správcovských firem rozdělený podle firem (sešit MS Excel)
Komentář k rozpočtu správcovských firem (dokument MS Word)

 Přehled použitých zkratek (sešit MS Excel)

 

Zveřejněno: 22.02.2007 – Admin Administrator ; Přečteno 10046 x
Vytisknout